ARREST

https://youtu.be/GJ-HTqL3pHM Förra veckan kunde man läsa i dagstidningarna hur skärmar har en negativ inverkan på barns liv. En bidragande faktor till detta är överdriven konsumtion av skärmtid, där intresset hos de yngre ofta utgörs av passiva aktiviteter såsom dator och tv-spel. En passiv livsstil som kan öka risken för fysisk och psykisk ohälsa. Av denna …

More

Ängsvinge

Idag är mer än 21% av alla fjärilsarter som finns i Sverige hotade. Naturvårdsverket anser att just den biologiska mångfalden är ett av de viktigaste områdena som man måste arbeta med nu inom den närmsta tiden för att kunna arbeta mot en hållbarare framtid. Det största hotet mot fjärilarna idag är förlusten av livsmiljö. Det …

More

Elektrologi

På sjunde plats från botten placerar sig Sverige som det land som producerar mest elavfall per capita av alla länder. Detta är ett problem som uppstått genom hög levnadsstandard där vi har möjlighet att byta ut vår elektroniska arsenal flera gånger per år om vi så vill. Elavfall genereras genom att vi kastar elektroniska produkter, …

More

Agera!

Mitt namn är Emma Norgren och mitt självständiga arbete tar sin grund i FN:s hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion. En hållbar konsumtion är avgörande för vår framtid, för om vi inte gör något, om vi fortsätter som vi gör idag beräknas temperaturen enligt de senaste rapporterna från FN:s mellanstatliga panel om klimatförändringar, …

More