JOD.CO

1 min pitch som hölls på Sundsvalls museum.

I Sverige lider en halv miljon av en sköldkörtelsjukdom, men tiotusentals upplever att vården de får inte hjälper. Sköldkörteln är ett livsviktigt organ som behöver jod och selen för att kunna fungera och brist på dessa ämnen är starkt kopplat till sköldkörtelsjukdom, vilket är ett stort globalt problem. För trots WHO:s rekommendationer om tillsättning av jod i salt, lider idag 72 % av jordens befolkning av en jodbristrelaterad störning. Men hur vet man då om man har jodbrist eller selenbrist? Det vet man inte, för det är inte något som testas inom vården idag. Utifrån FN:s globala mål nr 3 Hälsa och välbefinnande och nr 5 jämställdhet, har jag därför tagit fram varumärket JOD.CO. Ett varumärke som erbjuder jodtest och kosttillskott genom att ge de sjuka tillbaka makten över sin egna kropp, för alla har rätt till jämställd vård.

Leave a Reply